Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 Engelholm Kajsa 8 4 1.231 8 0
2 Habo Argentina 6 1.2 1 6 0
3 Engelholm Patricia 4 1.2 1.031 4 0
4 Solna 2 0.57 0.923 2 0
5 Floby Bulls 0 0.38 0.858 0 0

Turneringssiden er del av Profixio