Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 Svedala Lila 6 MAX 1.369 6 0
2 Eneryda Safir 2 0.75 1.013 2 0
3 Degerfors 1 2 0.6 0.954 2 0
4 Sollentuna London 2 0.4 0.784 2 0

Turneringssiden er del av Profixio