Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 VK Bjärke 6 MAX 1.485 6 0
2 Solna Vit 4 1.33 1.044 4 0
3 Vindrarp Röd 2 0.6 0.809 2 0
4 Svedala Röd 0 0.17 0.844 0 0

Turneringssiden er del av Profixio