Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 Habo Luigi 6 3 1.229 6 0
2 IFK Helsingborg 4 1.67 1.104 4 0
3 Falkenberg Väst 2 1 0.877 2 0
4 Lindesberg Orange 0 0 0.813 0 0

Turneringssiden er del av Profixio