Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 Poäng Ja Nei
2 Setkvot Ja Nei
3 Poängkvot Ja Nei
4 Poäng Ja Ja
6 Lottning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName Poäng Setkvot Poängkvot Poäng* Lottning
1 Danderyd F05 6 MAX 1.2 6 0
2 Svedala Blå 4 2 1.154 4 0
3 Vindrarp Vit 2 0.5 0.875 2 0
4 KFUM Örebro II 0 0 0.827 0 0

Turneringssiden er del av Profixio