Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 Engelholm Grön 8 MAX 1.381 8 0
2 Gislaved 6 2 1.015 6 0
3 Sollentuna Vit 4 1.25 1.053 4 0
4 Kronan Block 2 0.33 0.923 2 0
5 Sollentuna Gul 0 0 0.729 0 0

Turneringssiden er del av Profixio