Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 1113)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Sverresborg Fotball 12 16 23 12 0
2 Hattfjelldal IL 7 7 15 7 0
3 Halsøy IL-Fotball - 2 5 -3 9 5 0
4 Leirfjord IL - Fotball 4 -7 5 4 0
5 Spillum IL 0 -13 1 0 0

Turneringssiden er del av Profixio