Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 HK Eidsberg 5 5 9 50 9 50 0
2 Nordstrand IF 3 3 1 37 1 37 0
3 Bodø HK 3 3 -3 41 -3 41 0
4 Sandefjord TIF 1 1 -7 36 -7 36 0

Turneringssiden er del av Profixio