Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Haslum IL - RØD 6 6 5 24 5 24 0
2 Njård IL 6 6 8 20 8 20 0
3 Bamble Håndballklubb 4 4 1 19 1 19 0
4 Jardar, IL 2 2 -3 23 -3 23 0
5 Ullern Power 2 2 2 -11 14 -11 14 0

Turneringssiden er del av Profixio