Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Holmen IF - 2 6 6 14 41 14 41 0
2 Rolvsøy IF - 2 2 2 5 30 5 30 0
3 Ull/Kisa IL - 2 2 2 -3 29 -3 29 0
4 Vbhk - 1 2 2 -16 21 -16 21 0

Turneringssiden er del av Profixio