Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bækkelagets SPKL 6 6 17 43 17 43 0
2 Grane Arendal Håndball, IK 3 3 5 42 5 42 0
3 Tindlund IF 3 3 -7 39 -7 39 0
4 Haslum IL 0 0 -15 32 -15 32 0

Turneringssiden er del av Profixio