Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bækkelagets SPKL 6 6 22 42 22 42 0
2 Sandefjord TIF 4 4 17 41 17 41 0
3 Mjøndalen IF 2 2 -18 26 -18 26 0
4 Notodden HL 0 0 -21 30 -21 30 0

Turneringssiden er del av Profixio