Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Gulset IF 6 6 22 48 22 48 0
2 Lillestrøm Håndballklubb 3 3 4 38 4 38 0
3 Son Håndballklubb 3 3 2 45 2 45 0
4 Flint Tønsberg Håndb 0 0 -28 18 -28 18 0

Turneringssiden er del av Profixio