Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Haslum IL 6 6 31 54 31 54 0
2 Aker Topphåndball 4 4 5 37 5 37 0
3 Lørenskog HK 2 2 -10 29 -10 29 0
4 Hokksund IL 0 0 -26 24 -26 24 0

Turneringssiden er del av Profixio