Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 1112)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Langhus IL - 1 6 6 13 48 13 48 0
2 Flint - 2 4 4 10 40 10 40 0
3 Holmestrand IF 2 2 1 36 1 36 0
4 Asker 2 0 0 -24 23 -24 23 0

Turneringssiden er del av Profixio