Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 1112)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Konnerud G2004, 2 6 6 19 49 19 49 0
2 Lervik IF - 1 4 4 16 40 16 40 0
3 Reistad IL 2 2 -5 34 -5 34 0
4 Stif/HG Gokstad G16 0 0 -30 20 -30 20 0

Turneringssiden er del av Profixio