Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 1112)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Flint Tønsberg Håndball - 1 6 6 27 44 27 44 0
2 Skrim 3 3 -1 32 -1 32 0
3 Gresvik IF 3 3 -2 32 -2 32 0
4 Holmestrand IF 0 0 -24 20 -24 20 0

Turneringssiden er del av Profixio