Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bryne Handballklubb - 2 6 6 28 43 28 43 0
2 Nærbø IL - 1 4 4 0 28 0 28 0
3 Ålgård HK 2 2 -13 23 -13 23 0
4 Stavanger IF - 2 (*4) 0 0 -15 24 -15 24 0

Turneringssiden er del av Profixio