Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nærbø IL - 1 6 6 20 29 20 29 0
2 Brodd Håndballklubb - J-12 2 4 4 4 16 4 16 0
3 Bogafjell IL j12 0 0 -20 7 -20 7 0
4 Lysekloster IL - 1 (*4) 2 2 -4 8 -4 8 0

Turneringssiden er del av Profixio