Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Stavanger IF - 1 5 5 7 25 7 25 0
2 Nærbø IL - 2 4 4 12 31 12 31 0
3 Tasta HK - 1 2 2 -10 17 -10 17 0
4 Hundvåg HK 3 1 1 -9 17 -9 17 0

Turneringssiden er del av Profixio