Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Flaktveit IK 6 6 45 66 45 66 0
2 Nærbø - 2 4 4 11 52 11 52 0
3 Gandal 1 1 -19 24 -19 24 0
4 Hana IL - 2 1 1 -37 18 -37 18 0

Turneringssiden er del av Profixio