Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Stjørdals/Blink, IL - 1 6 6 8 25 8 25 0
2 Charlottenlund SPKL - 2 4 4 -1 15 -1 15 0
3 Ranheim IL 1 1 1 -3 15 -3 15 0
4 Lånke IL 1 1 -4 14 -4 14 0

Turneringssiden er del av Profixio