Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Askim IF 5 5 15 45 15 45 0
2 Ranheim IL - 1 4 4 -1 28 -1 28 0
3 Tiller IL - 1 3 3 -1 35 -1 35 0
4 Lånke/Fram 0 0 -13 27 -13 27 0

Turneringssiden er del av Profixio