Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Stjørdals-Blink 8 8 35 59 35 59 0
2 SHK1 6 6 29 47 29 47 0
3 Sverresborg Håndball - 1 4 4 -7 40 -7 40 0
4 SHK 2 2 2 -21 32 -21 32 0
5 Sverresborg Håndball - 2 0 0 -36 19 -36 19 0

Turneringssiden er del av Profixio