Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Heimdal 6 6 19 31 19 31 0
2 Tiller IL 4 4 -6 15 -6 15 0
3 Verdal IL 2 2 2 19 2 19 0
4 Ranheim IL 2 0 0 -15 11 -15 11 0

Turneringssiden er del av Profixio