Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Trygg/Lade, IL 5 5 8 26 8 26 0
2 Charlottenlund SPKL - 1 3 3 -1 19 -1 19 0
3 Utleira IL - 2 2 2 -1 21 -1 21 0
4 Stjørdals/Blink, IL 2 2 -6 19 -6 19 0

Turneringssiden er del av Profixio