Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1239)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Rapp, SPKL 4 4 22 42 22 42 0
2 Heimdal Håndballklubb 4 4 7 26 7 26 0
3 Egge IL 2 2 -27 16 -27 16 0
4 Stjørdals-Blink 2 2 -2 18 -2 18 0

Turneringssiden er del av Profixio