Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 21)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Lillehammer KFK Lilla 7 6 9 7 0
2 Dombås/ Lesja 1 4 0 5 4 0
3 Lillehammer KFK United 4 0 2 4 0
4 Otta J14-1 1 -6 0 1 0

Turneringssiden er del av Profixio