Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 21)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Kapp/Lena/Toten - Gul 9 13 14 9 0
2 Lesja / Lesjaskog 1 4 1 7 4 0
3 ØTI G13 Hvit 3 -10 4 3 0
4 Otta G14-2 1 -4 5 1 0

Turneringssiden er del av Profixio