Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 21)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 DNB Oslo 9 9 14 52 14 52 0
2 NTNU 6 6 5 38 5 38 0
3 Homlan 6 6 4 36 4 36 0
4 Bravida 3 3 -7 33 -7 33 0
5 Under Cover 3 3 -9 33 -9 33 0
6 Danske Bank 3 3 -7 36 -7 36 0

Turneringssiden er del av Profixio