Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 21)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Brøset 6 6 36 82 36 82 0
2 Siemenslaget Volleyball 4 4 2 71 2 71 0
3 Svanholm 2 2 -15 65 -15 65 0
4 Idrettsfestivalen 0 0 -23 59 -23 59 0

Turneringssiden er del av Profixio