Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 21)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Sintef 6 6 19 28 19 28 0
2 Utleira divas 3 3 3 18 3 18 0
3 Ranheim skole 3 3 2 22 2 22 0
4 Coop Mega 0 0 -24 11 -24 11 0

Turneringssiden er del av Profixio