Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 21)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 HSK 1 7 4 6 7 0
2 Datakameratene 7 3 6 7 0
3 FYSIO 3 -1 3 3 0
4 Smøreguttene KFK 0 -6 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio