Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 21)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 FC Kottum 9 11 13 9 0
2 Vestnes Taxi herre 6 11 14 6 0
3 NTNU-BIL 3 2 8 3 0
4 Kværner 0 -24 1 0 0

Turneringssiden er del av Profixio