Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 1208)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Nardo FK - 2 6 2 6 6 0
2 Trygg/Lade, SK 4 0 2 4 0
2 Tiller IL 4 0 2 4 0
4 Utleira IL 3 -2 3 3 0

Turneringssiden er del av Profixio