Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 21)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Oppegård Lions 0 0 0 0 0
1 Nesøya 0 0 0 0 0
1 Asker 0 0 0 0 0
1 Driv 0 0 0 0 0
1 Kolbotn 1 0 0 0 0 0
1 Kolbotn 2 0 0 0 0 0
1 Kolbotn 3 0 0 0 0 0
1 Fossum 0 0 0 0 0

Turneringssiden er del av Profixio