LAGSNAVN = KLUBBNAVN, ANDRE SKAL OGSÅ FORSTÅ HVA DU SKRIVER, IKKE ÅRSTALL ELLER KLASSE I LAGSNAVN !!!!!

  • msg_turnering_paamelding_frist_expired

Har du allerede meldt på lag?

Klikk Log in for å endre / se dine påmeldte lag: Log in