Herd 2

Navn på laget: Herd 2
Klubb: Sp. Herd
Klasse: L
Navn på lagleder: Ingar Bøen
Mobiltlf: 46 94 14 40
Epostadresse: ingar.boen@politiet.no
Melding: Vi kjem nærare attende med eksakt antal spelarar og c-kort når vi nærmar oss turneringa. Vi vil gjerne bu på skulen - og helst på klasserom viss det er mogleg.
Tilbake