Anmälningsavgift: 1000 kronor per lag. Kost och logi: 500 kronor per person Betalning till: Bg 5350-0344

  • Beklager. Påmeldingsfrist er utløpt.

Har du allerede meldt på lag?

Klikk Logg inn for å endre / se dine påmeldte lag: Logg inn