Reglement

 
Åsane Søtt+Salt Cup 2022 spilles etter NFF’s reglementer og spilleregler med unntak av de endringer som går frem av turneringsreglementet. Det er et overordnet mål for all dømming at dommeren (ungdomsspillere fra arrangørklubbene) skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. 

Se vedlagte turneringsreglementer for barnefotball og ungdomsfotball