Anmälningsinfo & Wild Card
Anmälningsinformation
Sista anmälningstid: 27 juni, 22.00
Anmälningsavgiften ska betalas in via Paypal senast ett dygn efter att startlistan är fastställd.

Wild Card
  • Wild card-ansökan ska skickas in till wild card-kommittén och lokal arrangör
([email protected], [email protected]) innan anmälningstiden går ut för aktuell tävling.
  • Anmälan till aktuell tävling ska vara gjord innan deadline för att ett wild card ska kunna
beviljas för nationella lag.
  • Ansökan av internationellt wildcards (där minst en spelare är utländsk) ska helst göras minst tre veckor före aktuell deltävling genom e-post ställd till [email protected].