REGLEMENT OG TURNERINGSVEILEDER
Følgende finnes på volleyball.no under praktisk info/Lover og regler
Reglement NVBF's senior serier
Administrativ regulering lavere divisjoner
Spilleregler

Her finner dere veileder for Gallaturneringen