Prisar, betaling og fristar
Viktige fristar:
- påmeldingsfristen er 1. april 2022 (Eller når klassene er fulle.)
- bestilling av tjenestar (deltakarkort) 1. april 2022. (Betalingsfrist 14 dager.)
- registrering av spillere 3 juni 2022. (Før ankomst)
 
Om påmelding:
Påmeldinger blir godkjent fortløpende så snart påmeldingsavgiften er betalt. Noen klasser kan være fulle før påmeldingsfristen. Lag som har meldt seg på i en klasse, men ikke får plass får refundert påmeldingsavgiften omgående.
Klasser med få deltakende lag kan bli slått sammen.

Påmeldingsavgift:
12-16 år: 1500,- pr. lag. (Betales ved påmelding)
6-11 år: 1250,- pr. lag. (Betales ved påmelding)
I mini (6-8 år) kan en velge kun lørdag eller begge dager. (Ta kontakt om dere ønsker kun søndag.)
Lag som skal overnatte må ha a-kort. I Mini er b-kort inkludert i påmeldingsavgidten. I de andre klassene må alle spillere/lagledere ha a/b kort.

Tjenestar / deltakarkort
Ved kjøp av deltakarkort får en tilgang til eit svært godt sportslig tilbud, et mangfold når det gjeler opplevinger og et trygt og triveleg opphold. Alle deltakere som er med på turneringa må ha kort.

A-kort
 • Overnatting fredag-mandag
 • Fokost lørdag-mandag
 • Middag lørdag-mandag
 • Discotelt
 • Underholdning
 • Funballz
 • Bading
 • Fritidsaktiviteter
Pris: Kr. 1.300,-

 B-kort
 • Discotelt
 • Underholdning
 • Funballz
 • Bading
 • Fritidsaktiviteter
Pris: Kr. 600,-
Lagledere og foreldre kjøper A-kort til kr. 800,- (Maks to pr. lag til denne prisen.)