Kart
Merk at det er to ulike kart. Et for lørdag og et for søndag.

Forskjellen er at minibanene på grasbanen byttes ut med "vanlige" baner på søndagen.