Logo
Welcome to

Lagunen Fotballfest 2021

215 matches, 109 teams
November 17-28 Bergen
Lagunen Fotballfest arrangeres for alle ungdomslag fra G/J 13 til G/J 16/17. Arrangørklubbene Bjarg, Fana IL Fotball, Smørås, Gneist og Kalandseid har ambisjoner om å utvikle Lagunen Fotballfest til den største turneringen for 11’er og 9’er lag i Bergen, med stor fokus på sportslig og arrangementsmessig kvalitet.
My registrations 0
Matches 215
111 teams registered in 8 categories

Lagunen Fotballfest 2021 is finished

109
participating teams
215
matches played
729
goals scored

Results from the finals

Choose layout:
Reglement
Register Results
Velkommen!
Velkommen til Lagunen Fotballfest 2021!
  
Lagunen Fotballfest – høstcup for alle 11’er og 9’er  lag i Hordaland


Lagunen Fotballfest arrangeres for alle ungdomslag fra G/J 13 til G/J 19.
Arrangørklubbene Bjarg, Fana IL Fotball, Smørås, Gneist og Kalandseid har ambisjoner om å utvikle Lagunen Fotballfest til den største turneringen for 11’er og 9’er lag i Bergen, med stor fokus på sportslig og arrangementsmessig kvalitet. 
I år er ikke juniorlagene med i cupen grunnet kollisjoner med seriespill.


Turneringstyret:

Bjarg
Arne Thomassen, [email protected], mobil: 901 32 675

Fana

Kim Rune Hellesund, [email protected]

Smørås:
Thomas Nattland, [email protected], mobil: 951 09 054
Fabian M. P. Throndsen, [email protected], mobil: 976 125 44

Gneist:
Tina Høvik Knudsen, [email protected], mobil:  988 05 715

Kalandseid:
Ragnar Vikøyr, [email protected], mobil: 976 66 548
Kolbjørn Akervold

Dommeransv:
Rene Nordvik, [email protected], mobil: 979 87 537

Spilletider:


Gutter og jenter: 2 x 25 min.
Smågutter og småjenter: 2 x 20 min.

Kampene spilles på kunstgressbanene på Stavollen, Nesttun, Slåtthaug, Liland og Kalandseid. Ved behov kan også kamper bli spilt på kunstgressbanene på Minde og Kringlebotn.

Se ellers i turneringsreglementet for mer informasjon. 

Articles

Turneringsreglement
 
LAGUNEN FOTBALLFEST 2021 spilles etter NFFs reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. 
 
JURY 
Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant fra hver av arrangørklubbene, samt dommerkoordinator.  Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes. 
 
A:          KAMPREGLEMENT 
A.1        Aldersklasser                                              A.2 Spilletid                                                               A. 3 Ballen (str) 
Gutter/Herrer: 
Klasse G13  –  9er                                       2 x 20 min, med 5 min pause                               4 
Klasse G14                                                   2 x 20 min, med 5 min pause                               4 
Klasse G15                                                   2 x 25 min, med 5 min pause                               5 
Klasse G16                                                   2 x 25 min, med 5 min pause                               5 
 
 
Jenter/Kvinner: 
Klasse J13 – 9er                                            2 x 20 min, med 5 min pause                               4 
Klasse J14                                                     2 x 20 min, med 5 min pause                                                            4 
Klasse J15                                                     2 x 25 min, med 5 min pause                               5 
Klasse J17                                                    2 x 25 min, med 5 min pause                               5 
 
Det tas forbehold om at klasser kan bli slått sammen ved for få lag. 
Dersom det er mange lag i en klasse kan det åpnes for nivåinndeling. 
 
 
A.3        Ballen 
Hjemmelaget (det lag som står først i programmet) har avspark og skal stille med godkjent kampball. 
Bruk av feil ball størrelse er ikke protestgrunnlag. 
 
A.4        Drakter 
Bortelaget (det lag som står sist i programmet) skal skifte drakter (eller benytte markeringsvester), dersom 
dommeren mener draktene er for like. 
 
A.5        Spillernes utstyr 
Samtlige spillere skal bruke leggskinner / leggbeskyttere. 
Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag. 
 
A.6        Fremmøte 
Deltagende lag skal stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp skal spilles senest 
10 minutter før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til kamp, taper kampen med resultatet 0-3. 
 
A.7        Spilleplan 
Innledende kamper og sluttspill spilles på kunstgressbanene på Kalandseid, Liland, Nesttun, Slåtthaug og Stavollen. 
I J13- og G13-klassene spilles det med full bredde på banen. 
Se turneringsoppsett for nærmere informasjon om kamparena for de ulike kampene. 
 
A.8        Forbehold om vær 
Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spillplan, eventuelt foreta en fullstendig eller delvis avlysning av turneringen. 
 
Dersom turneringen blir helt eller delvis avlyst før turningsstart, vil berørte lag få refundert turneringsavgiften med unntak av 200,-, som går til dekning av arrangørenes utgifter. 
 
Arrangørene vil strekke seg til det ytterste for å unngå avlysning. 


 
A.9        Spillesystem 
Lagene blir inndelt i puljer på mellom tre og fem lag. Disse spiller enkel serie. 
 
De to beste lagene i hver pulje går videre til sluttspill som spilles som cup. I enkelte klasser vil det ikke være slik at de to beste lagene i hver pulje går videre til sluttspill. 
 
              Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres påfølgende måte: 
1. Poengtallet (3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort, 0 poeng for tap) 
2. Målforskjellen 
3. Antall scorede mål 
4. Resultat av innbyrdes oppgjør 
5. Myntkast 
 
A.10      Uavgjorte kamper i sluttspillet. 
Ved uavgjorte kamper i sluttspillet skal det spilles ekstraomganger på 2 x 5 minutter uten pause. Dommeren 
skal gi 5 minutters effektiv pause før første ekstraomgang. Det lag som scorer først i ekstraomgangene vinner, og kampen avbrytes derved (golden goal). 
 
Ved fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene skal kampresultatet avgjøres på følgende måte: 
 
I klassene G16, G15, J17 og J15: 
Straffesparkkonkurranse 
 
 
I klassene: G14 nivå 1, G 14 nivå 2, G13 nivå 1, G 13 nivå 2, J14 nivå 1, J14 nivå 2 og J13 nivå 1, J13 nivå 2: 
Flest hjørnespark (totalt i hele kampen). Er resultatet fortsatt likt, skal avgjørelse skje ved straffespark i 14 årsklassen og myntkast i 13års klassen.. 
 
Myntkastet skal foretas av dommeren med en lagleder fra hvert lag tilstede sammen med lagkapteinene. De 
øvrige spillere og ledere skal ikke være i nærheten av området hvor myntkastet foretas. 
 
I finalene vil det i klassene G13 og J13 ikke bli foretatt myntkast. I disse klassene kåres to vinnere ved 
uavgjort etter hjørnespark. 
 
 
B:           PROTEST- OG SANKSJONSREGLEMENT 
 
B.1        Protester 
NFFs kampreglement §14 gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg: 
 
B.2        Tidsfrist 
Eventuelle protester skal leveres skriftlig av lagleder, senest 30 minutter etter at kampen er ferdigspilt. 
Protesten leveres til det stedlige sekretariat, eller på mail til: [email protected] 
  
B.4        Protest på alder 
Ved eventuelle protester på alder, må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke. 
 
B.5        Protestgebyr 
Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 300 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom 
protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig. 
 
B.6        Advarsel – gult kort 
NFFs Advarsels- og utvisningsreglement gjelder med nødvendige tilpasninger: 
 
MERK: Tilpasningen i seriespillet i Hordaland Fotballkrets med umiddelbar soning på 5 minutter ved gule kort 
gjelder ikke i turneringen. 
 
En spiller har karantene fra neste cup kamp for samme lag, etter to advarsler (gule kort) på dette laget. Dette nullstilles før sluttspillet. En spiller som får sitt andre gule kort i siste gruppespillkamp vil dermed være spilleberettiget i første sluttspillkamp. 
 
For spiller som deltar på flere lag i forskjellige aldersklasser, føres særskilt regnskap over advarsler for hvert 
lag han eller hun spiller for. Når spilleren har pådratt seg så mange advarsler for ett lag at han eller hun får 
karantene, kan spilleren likevel delta i obligatoriske kamper for lag i andre aldersklasser før soning har funnet 
sted. 
 
B.7        Utvisning – rødt kort 
NFFs Advarsels- og utvisningsreglement gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg: 
 
Spiller som blir utvist, blir rapportert til juryen av dommeren. Spilleren skal automatisk stå over lagets neste 
kamp. Spilleren kan ikke delta på andre lag før han har sonet for det laget han fikk det røde kortet på. Utviste 
spillere oppfordres til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal foreligge 
senest en time etter kampslutt. 
 
Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbund. Avgjørelsen fra juryen er endelig. Av den grunn er det spesielt viktig at utviste spillere sender skriftlig forklaring etter en utvisning. 
 
En kamps karantene: 
Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer en kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis utvisningen gis i lagets siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene. 
 
Flere kampers karantene: 
Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra to eller flere kamper, vil 
spilleren/klubben få varsel fra juryen. Uavhengig av varslingen oppfordres utviste spillere til å ta kontakt med 
sekretariatet for å forvisse seg om straffeutmålingens størrelse. 
 
Samtlige kamper skal, hvis mulig, sones i turneringen. De kamper som ikke kan sones i turneringen, med 
fradrag for en kamp, overføres til førstkommende obligatoriske kamper. Spillerens krets blir automatisk varslet om sanksjoner som ikke er sonet i turneringen. 
 
 
 
 
 
C:           REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE 
 
C.1        Generelt 
En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer, men etter Lagunen Fotballfests aldersbestemmelser. 
Samtlige spillere må kunne dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon. 
En spiller har bare anledning til å spille for ett lag i hver årsklasse i Lagunen Fotballfest. Dersom det oppdages at en spiller har spilt for 2 eller flere lag i samme årsklasse, kan spilleren kun regnes som spilleberettiget for det første laget vedkommende spilte kamp for. Se C.3 for konsekvenser ved bruk av ikke spilleberettiget spiller. 
 
Jenter kan delta i gutteklasser. 
 
Kun spillere som har fylt eller fyller 12 år i turneringsåret er spilleberettiget i turneringen, dog kan det søkes 
om dispensasjon for bruk av enkelte yngre spillere som deltar på lag som er spilleberettiget i turneringen. 
 
C.2        Laglister 
Alle lag SKAL i god tid før første kamp, registrere spillere laget benytter i hele turneringen. Det er ikke tillatt å etterregistrere spillere underveis i turneringen, så tenk nøye igjennom spillertroppen ved påmelding og før på aktuelle «ekstraspillere». 
Påmeldingssiden SKAL benyttes til spillerregistrering. Laglistene skal inneholde navn og fødselsår på 
spillerne, samt draktnummeret som den enkelte spiller benytter i turneringen. Laglisten kan ikke 
inneholde mer enn 25 spillere. Alle spillere på ett lag kan delta i hver kamp. 
 
C.3        Bruk av ikke spilleberettiget spiller 
Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb og det lag vedkommende 
              spiller deltar på. Dersom spiller har skiftet klubb i forkant av turneringen men ikke mottatt formell 
spilleberettigelse, må det søkes til turneringsledelsen om bruk av denne spiller jfr C.6. 
 
Dersom et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget i en kamp, taper laget kampen. Resultatet settes til 0-3. 
 
C.4        Bruk av overårige 
Det er tillatt å ha to overårige på laget. Begge spillerne kan være på banen samtidig. Ingen av spillerne må 
være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Lagunen Fotballfest. 
Overårig spiller kan i samme sesong ikke ha spilt på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. 
 
Hordaland Fotballkrets sine lokale tilpasninger til NFFs regler for J19 gjelder også for Lagunen Fotballfest. 
Dispensasjoner gitt av HFK i seriesystemet gjelder også i turneringen. 
 
C.5        Dispensasjon 
Juryen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra reglene for spilleberettigelse i C.1- C.5. 
Dispensasjonssøknad sendes på mail til juryen og må inneholde navn og fødselsdato på gjeldende spiller(e) 
samt en detaljert begrunnelse for dispensasjonen. 
 
Dispensasjonssøknader sendes på mail senest to -2- dager før lagets første kamp i turneringen. Juryen kan gi lag dispensasjon under turneringen, dersom ekstraordinære situasjoner oppstår. Søknaden sendes til: 
 
 
Merk meldingen med «DISPENSASJONSSØKNAD» i emnefeltet. 
 
Mail fra arrangøren med bekreftet dispensasjon må være mottatt før kampstart for at spilleren skal være    
spilleberettiget.