Ungdomsserier flickor - Flickor U14
Nivå 3A / Grundserie
Arr: Duvbo Svart
Lars Sandström Umpire
Pentti Kohonen Umpire