Ungdomsserier flickor - Flickor U14
Nivå 2A / Grundserie
Arr: Täby Basket Vit
Jona Jaenson Umpire
Larissa Lankinen Umpire