Ungdomsserier flickor - Flickor U14
Nivå 3A / Grundserie
Arr: Spånga Basket Gul
Aissa Viita Umpire
Ensar Hamurcu Umpire