Turneringsreglement Malvikcupen 2020

Hele Malvikcupens turneringsreglement finner du her: https://malvikcupen.no/wp-content/uploads/2020/01/Turneringsreglement-Malvikcupen-2020.pdf

Vi ber dere spesielt legge merke til følgende avsnitt i reglementet ved registering av spillere:

Alle lag i alle klasser i Malvikcupen skal levere lagsliste med alle spillernes for- og etternavn samt fødselsår før første kamp. Lagslisten legges inn i Profixio eller fylles ut ved ankomst før første kamp. Dersom dette ikke skjer kan laget miste første kamp og laget vil miste retten til å delta i sluttspillet. Alle spillere som skal delta på laget under turneringen må være påført laglisten FØR FØRSTE KAMP. For mer informasjon se fullstendig reglement.

Vær klar over at det dessverre ikke ligger begrensninger på hvor mange spillere som kan registreres pr lag fra leverandøren av systemet.

Alle lag skal melde sin ankomst til sekretariat i 2 etg i hallen og signere lagliste ved ankomst før første kamp.