post image
Turneringsreglement Malvikcupen 2023

Velkommen til Malvikcupen 2023, for lag som melder seg på ber vi at lagledere og trenere gjøre seg kjent med følgende:
Alle lag skal melde sin ankomst i sekretariatet minst 30 minutter før første kamp. Registrer gjerne lagets spillere i Profixio i forkant. For klassene 13 - 19 år/senior kan endringer i laglisten foretas frem til laget har signert laglisten i sekretariatet før første kamp. Maks antall spillere er 14 spillere pr lag i alle klasser.

Vi ber dere spesielt legge merke til følgende avsnitt om lagsliste i reglementet ved registering av spillere:
Lag som deltar i Malvikcupen skal levere lagsliste i sekretariatet eller på Profixio før første kamp. Merk maks antall spillere er 14 spillere pr lag. Alle lag i alle klasser i Malvikcupen skal levere lagsliste med alle spillernes for- og etternavn samt fødselsdato/år før første kamp. Lagslisten legges inn i Profixio eller fylles ut ved ankomst før første kamp. Dersom dette ikke skjer kan laget miste første kamp og laget vil miste retten til å delta i sluttspillet. Alle spillere som skal delta på laget under turneringen må være påført laglisten FØR FØRSTE KAMP.

Arrangør tillater etterandmelding av inntil 3 stk spillere som ikke har deltatt på lag i samme årsklasse i turneringen. Hensikten med å gi tillatelse til denne etteranmeldingen er at lag skal kunne stille fulltallig til kamper ved skader og sykdom. Dette gjelder inntil maks antallet på lagslisten som er uansett 14 spillere. Ansvarlig lagleder med kontaktinformasjon skal oppgis på lagslisten.

Malvikcupen gir ingen dispensasjoner fra kravene til alder utover det som kompetent myndighet eller krets har gitt. En eventuell dispensasjon som er gitt av krets skal legges ved laglisten før første kamp.


Turneringsreglement
Det forventes at hvert lags ledelse gjør seg kjent med Malvikcupens turneringsreglement i forkant av cupen. Dette finner dere sammen med annen informasjon på cupens hjemmeside malvikupen.no eller les reglementet her.

.